Geleceği 4. Tarım Devrimi Kurtaracak

Gıda ihtiyacımızın büyük bir bölümü tarımdan sağlanıyor. Ancak artan dünya nüfusu ile birlikte elimizde bulunan kaynaklar azalıyor. Gıda üreticileri, tarımda 4. devrime geçerek, akıllı teknolojileri kullanarak verimi artırabilir ve geleceği güvence altına alabilir.

Son bulgulara göre insanlık 23 bin yıldır tarım ile uğraşıyor yani tarım, insanlık hayatında her zaman öncelikli konumda bulunuyor. Dolayısıyla gıda ihtiyacımızın büyük bir bölümü tarımdan sağlanıyor. Bununla birlikte dünya nüfusu arttıkça besin ihtiyacı da buna paralel olarak artış gösteriyor. Bu artışın karşısında tarım arazileri ise tam tersi bir şekilde gün geçtikçe azalıyor.
Bu azalmanın 50 yılda %50 oranında olduğu gözlemleniyor. Bu oran ülkeden ülkeye değiştiği gibi Türkiye’de de çok daha yüksek boyutlara ulaşıyor. Bu ilginç denklemin sonucunda dünya nüfusunun gıda ihtiyacını nasıl karşılayacağız sorusu akıllara geliyor. Artan nüfus ve azalan kaynaklar karşısında dünya nüfusunun ihtiyaçlarını karşılayabilmek için daha az alandan maksimum verimi elde etmeliyiz diyen TreeT Genel Müdürü Mustafa Tamer şözlerine şunları ekliyor:
“Tarım sektörü özellikle son 10 yılda çok hızlı bir şekilde gelişip artık Tarım 4.0 olarak adlandırdığımız bir formata dönüştü. Bugün Nesnelerin İnterneti olarak adlandırdığımız IoT sayesinde, sahada bulunan bütün makinalar birbiriyle iletişime geçebiliyor. Bununla da kalmayıp yine akıllı teknolojiler sayesinde tohumdan rafa kadar bütün sistem izlenebilir hale geliyor. read more