FAKTORİNGDE BAŞARI TESADÜF DEĞİL

Haberi Paylaş

Bünyesinde 90 ülkeden 400 finans şirketini barındıran Dünya Faktoring Organizasyonu’nun (Factoring Chain International-FCI) Amsterdam’da gerçekleştirilen 50. yıl toplantısına Türk faktoring şirketleri başarıları ile damga vurdu.

Türkiye’den 19 üyesi bulunan FCI, yıllık toplantılarında dünyanın en iyi ihracat faktoringi şirketlerini belirliyor. Geçtiğimiz yıl en iyiler sıralamasında Baydar’ın Genel Müdürlüğünü yürüttüğü TEB Faktoring ve Garanti Faktoring birinci olurken Yapı Kredi Faktoring ikinci sırada yer almıştı. Bu yıl, ilk 3’ü yine Türk şirketleri kapattı. Garanti Faktoring, 100 tam puanla Dünyanın En İyi İhracat Faktoringi Şirketi seçilirken ikinci ve üçüncü sıraları TEB Faktoring ve Yapı Kredi Faktoring elde etti.

DÜNYAYA ÖRNEK OLUYORUZ
Bu dönemin bir diğer önemli özelliği ise; FCI başkanlığını Türkiye’deki Finansal Kurumlar Birliği Faktoring Sektör Başkanı Çağatay Baydar’ın yürütüyor olması. Baydar, ikinci kez seçildiği ve ‘en uzun süre başkanlık yapan kişi’ olarak yürüttüğü bu görevde hem faktoring sektörü hem de Türkiye adına oldukça kritik ve itibarlı bir rol oynuyor.

Dünya Faktoring Organizasyonu Başkanı Çağatay Baydar:
“Faktoring, yıllık 3,1 trilyon dolar ciroya sahip bir sektör. Türkiye’de ise sektörümüz 2017 yılında toplam 150 milyar liraya yakın işlem hacmine ulaştı. Faktoring sektörü bankacılık dışı finans araçları arasında ilk sırada yer alıyor ve çoğunluğu KOBİ olan 500 bin firmaya hizmet veriyor. Hem KOBİ’lerimiz, hem de ülkemiz için ihracat kritik değerde ve ihracatı en güçlü şekilde teşvik eden unsurların başında faktoring geliyor. Bu sebeple, Türkiye’nin ihracat faktöringinde büyük başarıya ulaşmış olması tesadüfi değil. Yenilikçi ve ihracatçının hayatını kolaylaştıran çözümlerimizle dünyaya örnek oluyoruz. FCI’ın, bu alanda büyük gayret sarf eden faktoring şirketlerimize en iyiler içinde ilk 3 sırayı vermesi hem sektörümüz hem de ülkemiz adına gurur verici.”

FCI 50. YIL TOPLANTISINDAN NOTLAR

SEKTÖRÜN YÖNÜNÜ BELİRLEYECEK GELİŞMELER

50. yılını kutlayan FCI, bu yılki buluşmada sektöre yön veren gelişmeleri ele aldı. Uzmanlar, faktöring sektörünün gündemini şöyle özetliyor:

• Fintek ve blockchain teknolojilerinin yükselişi: Sektöre yönelik muhtemel faydaları ve potansiyel tehditleri;
• Basel sermaye yeterliliği düzenlemesinin (Basel Kriterleri) etkisi, risk azaltma aracı olarak kredi sigortasının kullanımı ve her ikisinin sermaye yeterliliği üzerindeki etkisi;
• Faktoring operasyonunuzun içinde bir Tedarik Zinciri Finansmanı platformu kurmanın faydaları;
• Güvenilir alıcıların ve onların tedarikçilerinin iş birliği süreçlerini hem yerel hem de sınır ötesi bazda destekleyerek ticaretin teşvik edilmesini sağlamak üzere FCI içerisinde bir Tedarik Zinciri Finansmanı işletim sistemini hayata geçirmek.
• İslami faktöring uygulamasının devreye alınması ile faktoringin ulaştığı müşteri profilini geliştirmek, yeni hacim yaratmak.
FAKTÖRLER VE AKTÖRLER
FCI’ın 50. Yıl kutlamaları kapsamında, sektörün geçmişini, bugününü ve geleceğini ele alan bir de kitap yayınlandı. “Factors and Actors. A Global perspective on the Present, Past and Future of Factoring” (Faktörler ve Aktörler. Factoringin bugünü, geçmişi ve geleceği Hakkında Küresel bir Perspektif) adını taşıyan kitap, konunun uzmanlarıyla tarihçileri bir araya getiriyor.
Bu profesyonel çalışmadan 3 ana sonuç çıkarılabilir:

• GEÇMİŞ: Faktoring, görece yeni bir ticari fenomen. Antik dönemde yalnızca birkaç düzensiz girişime rastlanıyor. 15. Yüzyılda (esas olarak Birleşik Krallık topraklarında) doğan “faktor” sözcüğü, “ticari aracı” anlamına geliyor ve ancak 1889’dan itibaren bir finans ürünü olarak ortaya çıkıyor ve 20’lerin sonunda ABD’de yasal olarak onaylanıyor.
• BUGÜN: 20. Yüzyıl boyunca Anglosakson temelleri faktoringin yayılımını Avrupa’da olduğu kadar Asya’da da etkiledi. Son yıllarda her ülke kendi yasal ve operasyonel altyapısını oluşturdu. FCI bunun üzerine ithalat ve ihracat faktoringi için çok verimli bir İki-Faktör Sistemi kurdu. Son 50 yılda faktoring çözümleri büyük bir başarıya ulaştı ve çok çeşitli program ve ürünler geliştirildi.
• GELECEK: Güvenli bir işlem süreci ve güçlü bir “faktoring fabrikası”, sahtekârlığın, naylon faturaların ve her türlü risk unsurunun üstesinden gelmek için büyük önem arzediyor. Ürün inovasyonunda ve dijitalleşmesinde devrim niteliğindeki teknolojik gelişmelerin yaşandığı bu çağda, yaratıcılık ve içe dönük adaptasyon sürekli olarak artıyor. Yeni teknolojilerin yükselişi, eski şirketlerin evrimleşmesi ve yeni fintek çözümlerinin geliştirilmesi sayesinde “Faktoring 2.0” dönemine girildi. Zorlayıcı yeni hedeflere ve fikirlere yol açtığından rekabet, adil bir oyun alanı söz konusuysa, gayet hoş karşılanır oldu.
FAKTORİNGİN GELİŞİMİ İÇİN 10 HEDEF
Uzmanlar ve akademisyenler tarafından hazırlanan “Factors and Actors” kitabı, faktoringin yaygınlaştırılması için 10 öneri getiriyor:
1- Faktoring için adil bir düzenleyici ortam oluşturulmasını temin edin.
2- Faktoringin hükumetler, merkez bankaları ve şirketler tarafından daha iyi tanınmasını sağlayın.
3- Ödeme gücü/cari aktifler ile düzenleyici koşulları birbirleriyle uyumlu hale getirin.
4- Risk azaltma aracı olarak kredi sigortasını öne çıkarın.
5- Dünya çapında KOBİ’leri tam bildirimli faktoringe yönlendirin.
6- İş sermayesi ve menkul kıymetleştirme arasındaki koordinasyonu geliştirin.
8- Kıta Avrupası’nda Varlık Bazlı Borçlanma’yı yaygınlaştırın.
9- Dijital&inovatif faktoring 2.0’a katkıda bulunun.
10- FCI’ın ithalat/ihracat karşılıklı faktoringi için bir blockchain çözümü inşa edin.
11- Faktoring eğitimini, fark yaratmak için kilit önem taşıyan bir unsur olarak konumlayın.