Özel Röportaj : İSG DER Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Cihan sorularımızı yanıtlıyor.

Haberi Paylaş

Mahmut bey merhaba, Derneğinizle ilgili bilgi verebilir misiniz.?

” -Derneğimiz 2009 yılında Sanayi kenti Kocaeli ilinde kurulmuş kısa sürede tüm ülke geneline yayılmıştır. Kurulduğu günden itibaren neler yaptığını kısaca özetlersek

1- İSGDER olarak toplum bilincinin artması için bu güne kadar çeşitli üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve bazı belediyelerde Ücretsiz  Yaşam Güvenliği Seminerleri Gerçekleştirildi.

2- İş güvenliği uzmanlığı sınavında çıkan hatalı sorular ile ilgili olarak üniversitelerdeki hocalarımızla işbirliği içine girerek bilim kurulu oluşturuldu ve buna göre hatalı olan sorulara itiraz edildi.

3- Son çıkan yasa ve yönetmelikler ile ilgili  bakanlık yetkilileri ile irtibata geçerek mağduriyetlerin giderilmesi ve ülkemiz şartlarına ve AB normlarına uygun olması konusunda çalışmalar yapıldı.

4- Piyasada bulunun kişisel koruyucu donanımlar ile ilgili standartlara uygunluk açısından denetim yapıldı ve uygun olmayanlara yönelik gerekli çalışmalar yürütüldü

5- Her ay düzenli olarak üyelerimize ve web site takipçilerimize ve kamuoyuna yönelik e bülten yayınlandı

6- Toplumun ev kazalarına karşı alınması gereken önlemler ile ilgili çalışmalar yapıldı

7- Çalışma yaşamında yaşanan iş kazaları düzenli olarak web sitesinden duyuruldu

8- Toplumu üzen büyük iş kazalarından sonra yazılı ve görsel basında  bu iş kazalarının nedenleri ve önleme yolları ve yasal açıdan durumları değerlendirildi.

9- Twiter ve facebook adresleri ve mail grupları aracılığı ile iş arayan iş güvenliği uzmanlarına yönelik  istihdama yardımcı olundu

10- Kaynak ve doküman bulmakta güçlük çeken İş güvenliği uzmanlarına gerekli destekler sağlandı

11- 6331 sayılı sayıda istenen tekrar belge ücretlerine yönelik itiraz başvurusunda bulunuldu

12- İş güvenliği uzmanlarının uğradığı mağduriyetlerle ilgili olarak rekabet Kuruluna başvuruldu

13- İş Güvenliği sınavı öncesi sınava gireceklere yönelik ücretsiz tekrar eğitimi gerçekleştirildi.

14- İş güvenliği uzmanlarının mağduriyetleri ve diğer durumlarla ilgili açtığımız mahkemeler devam etmektedir.

15- Çalışma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığının,  Düzenlediği Çalıştaylarda Uzmanların Haklarını savunduk.

16- Çeşitli fuarlarda seminer programları düzenleyerek uzmanların bilgi birikiminin artmasına yönelik çalışmalar yapıldı.

17- ÇASGEM ile protokol yapılarak başta Saha Uygulamaları eğitimleri olmak üzere bir çok konuda uzmanların bilinç düzeyini artırıcı çalışmalar yürütüldü.”

 

Yaşam güvenliği ile ilgili ne tür çalışmalarınız bulunuyor?

”- İş güvenliğinin yaşı yoktur, bu günün çocukları yarının çalışan ve işverenleridir. Ayrıca her bir işveren aynı zamanda birer çalışandır. Onun için İşin güvenliğinden çok yaşamın güvenliği vardır. Yaşam güvenliği de kişinin karakteridir. Kişinin tehlike algısı evde ne ise iş yerinde de odur. Onun için yaşam güvenliğinin herkese anlatılması ve ülke güvenlik kültürünün pozitif yönde artırılması gerekmektedir. Bizler bu seminerleri başta ana okuldan başlayarak okullarda geleceğimizin teminatı olan çocuk ve gençlere, Üniversitedeki hocalarımız ve öğrencilerine, sosyal hayatın içinde olan ailelere ve tüm çalışma hayatındaki bireylere anlatmayı ve bilinç düzeyinin artmasını hedeflemekteyiz. Böylece iş kazalarının önüne geçmeyi beklemekteyiz.

Ana okulunda yangın bilinci ve ev kazalarına karşı basit önlemler ile ilgili olarak ‘’Ana Okulunda Yaşam Güvenliği Bilinci’’ seminreleri düzenliyoruz. Bu seminerlerde bizi mutlu eden en önemli olgu çocukların olaylara bakış açısı bizlerden çok daha iyi durumda. Ateşin yangına sebep olduğunu elektriğin tehlikeli olduğunu, acil çıkış tabelalarının ne işe yaradığını vb durumları çok iyi analiz etmişler biz daha anlatırken bizleri şaşırtıyorlar.  Bizim okulda anlattıklarımızı akşam eve gittiklerinde ebeveynlerine bahsediyorlar. Ebeveyn bir hata yaptığında çocuklar tarafından uyarılıyor. Bu uyarı sonucu olarak öğrenci velilerinde serzeniş ve teşekkür telefonları aldık. Çabalarımızın karşılık bulması çok mutlu ediyor. Hatta bir seferinde evinde ocakta yemek taşıyor ve alevleniyor, Evin annesi panik yapıyor ve çocuk hemen gazı ve tencere kapağını kapatmasını söylüyor. Anne o şaşkınlıkla çocuğunu dinliyor ve gaz vanasını ve tencerenin kapağını kapatıyor. Tabi daha sonra bunu nereden biliyorsun diye sorulduğunda çocuk bizden bahsederek okula gelen amcalar söylemişti diyor. O çocuğun babası okulda öğretmenine teşekkür ediyor. Tabi daha sonra öğretmende bize  ulaşarak teşekkür etti. ”

 

Günümüzde görev yapan İş Güvenliği uzmanlarının sorunları nelerdir? Derneğiniz bu sorunları aşmak için ne gibi faaliyetlerde bulunuyor?

”-İş Güvenliği Uzmanının Yetkilerinde de belirtilen İşyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanları; görevlendirildikleri işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili alınması gereken tedbirleri işverene yazılı olarak bildirir; bildirilen hususlardan hayati tehlike arz edenlerin işveren tarafından yerine getirilmemesi halinde, bu hususu Bakanlığın yetkili birimine bildirir.” Maddesinin uygulanabilirliğinin çok zor olmasına rağmen uzmanların bu maddeye istinaden mahkemelerce bilirkişiler tarafından sorumlu tutulmaları ve uzmanları potansiyel suçlu konumuna getirmektedir. Bu konuda gerekli yazışmalar yapılmaktadır.

– Herkesin OSGB Kurabilmesinin önüne geçilmelidir. Çünkü sahada hizmet vermekten daha çok ticari kar ön plana alındığında ülkemizde yaygınlaşmasını istediğimiz pozitif güvenlik kültürünün gelişimini engellemektedir. Bunu önüne geçmek için sektörde enaz 5 yıllık tecrübesi olmayan İSG profesyoneli olmayanların OSGB Kurmaları Engellenmelidir. OSGB ler denetlenirken şekil yönünden değil içerik ve işlevsellik yönünden denetlenmelidir. Bu konu ile ilgili olarak da yazışmalar 2011 yılından itibaren yapılmıştır.

– Uzmanların çalışma süreleri verebileceği hizmetler sınırlıdır. Bazı durumlarda OSGBler tarafından uzmanlara 60 tan fazla firma tanımlanabilmektedir. Uzmanların bu iş yerlerine tam adapte olması, sorunlarına çözüm bulması çok zordur. Uzmanlar yönetmeliklerde belirlenen 8- 12 – 16 saatlik eğitimleri bile çalışanların sürekli değiştiği sektörlerde vermesini imkansız hale getirmektedir. Burada sadece süre değil firma sayısına da bir düzenleme getirilmesi gerekmektedir. Mevcut süreler şimdi değilse de zamanla artırılmalıdır. Mümkünse de tam zamanlı bireysel uzmanlığın yolu açılmalıdır.

– Ücret skalasındaki dengesizlik uzmanların sık iş değiştirmesine sebebiyet vermektedir. Bu da zaten yetersiz sürelerde hizmet verilen işyerine yeni gelen uzmanın alışması vb derken işyerinde İSG ye bakış olumsuz yönde etkilenmektedir. Bunun için mutlaka bir ücret skalası standardizasyonu getirilmelidir. Aslında oluşturulacak havuzdan maaş alınması birçok sorunu çözecektir şimdilik bu mümkün görünmemektedir. Bu aşamada tavsiyemiz uzmanların sınıfları ve baktığı sektörlere göre asgari ücret standardizasyonu oluşturulup da bu ücretlerin SGK tarafından denetlenmesidir. Böylelikle bölgelere göre değişen uzman maaşları da kontrol altında tutulmuş olur. Ayrıca uzmanların sık iş değişimini önlemek için bir yılda bakabileceği firma sayısına sınırlandırma getirilmelidir. Böylece en azından firmalarda standart oluşana kadar bir kısmi de olsa devamlılık sağlanmalıdır.

– İSG Profesyonellerinin arasındaki ücret farkı verilen hizmetin kalitesini de etkilemektedir. Arz talep dengesinden dolayı İş yeri hekimleri ile İş güvenliği uzmanları arasında maaş yönünden çok bariz farklar bulunmaktadır. Bu da İş yeri hekimi sayısının İş güvenliği Uzmanı sayısına göre çok daha az olmasından kaynaklanmaktadır. Uygulamada yükün çoğunu uzmanlar çekerken maaşın fazlasını hekimin alması adaletsiz bir durumu ortaya çıkarmaktadır. Bunun önüne geçebilmek için Ülkemizde yeteri kadar hekim sayısına ulaşılana kadar 50 den az çalışanı olan az tehlikeli işlerde hekim ihtiyacının Aile Sağlığı merkezlerinden sağlanması veya 4  yıllık lisans mezunu sağlık bölümü mezunlarına en az bir yıllık eğitim verilmeli yapılacak sınavda başarılı olanlar da İş yeri hekiminin görevini yerine getirmesi için   az tehlikeli iş yerlerinde görev verilmelidir.

– Bunların dışında uzmanların bizzat kendilerinden kaynaklanan problemlerde bulunmaktadır.

  • Uzmanın Kendini geliştirmemesi veya geliştirememesi
  • Çalıştığı sektörde mesleki yetkinlik ve yeterliliğinin az olması çok geniş bir alanda hizmet etmeye çalışan uzmanın her sektörde az ve yetersiz bilgi sahibi olmasına neden olmaktadır.
  • Uzmanların işverenle, uzmanın çalışanlarla veya uzmanın diğer İSG profesyoneli ile ilgili iletişim sorunu yaşaması etkinliğini düşürmektedir.
  • Uzmanları yeterli girişken olmaması dolayısı ile de bağımsız olarak hareket edememektedir.
  • Uzmanlar kendine yatırım yapmalı sürekli kendini geliştirici faaliyetlerde bulunmalıdır. İSG profesyonelleri branşlaşma yönünde teşvik edilmelidir.”

 

 

İş Sağlığı ve Güvenliğinin sağlanması adına ne tür projelere katıldınız? Derneğinizin yakın zamanda gerçekleştirmeyi planladığı projeleri var mı?

” Sadece proje olarak baktığımızda yukarıda saydığımız faaliyetler dışında aşağıdaki projelerimiz bulunmaktadır.

– Birçok üniversite ile ortaklaşa seminerler düzenledik

– İş güvenliği, inşaat, maden, kimya, çevre gibi fuarlarda seminerler, yarışmalar ve etkinlikler düzenledik. Düzenlemeye de devam ediyoruz. ( 13- 16 Ocak 2017  İstanbul Fuar Merkezinde İskele kalıp Fuarı İnşaatlarda İSG zirvesi) ( 9-12 Mart 2017 İstanbul TÜYAP Fuar merkezinde İSG Avrasya Fuarı kapsamındaki seminerler ve etkinlikleri) derneğimiz organizatörlüğünde gerçekleşmektedir.

– Dernek olarak 2014 yılında Avusturya ve Almanya da Kobilerde Risk Değerlendirmesinin incelenmesi AB projesine katıldık. Bununla ilgili çalışmalar yürüttük.

– ÇASGEM ile saha uygulamaları eğitimi projesini hayata geçirdik.

– Ahilikte Mesleki Eğitim ve Ahilikte Güvenlik Kültürünün günümüze uyarlanması ile ilgili çalıştay ve konferans çalışmalarımız bulunmaktadır.

– Alman Kalkınma Bakanlığı ile Suriyeli göçmenlerin iş hayatına katılımında iş güvenliğinin sağlanması projesine destek veriyoruz.

– İlkokullarda güvenlik kültürünün oluşturulmasına yönelik çalışmalar  İçişleri Bakanlığı PRODES e başvurduk sonuçlanmasını bekliyoruz.

– İnşaatlarda  ve iş hayatında işaret dilinin geliştirilmesine yönelik AB projesine başvurmak için çalışmalar yürütüyoruz.

– İş güvenliğine ilişkin hakemli dergi çıkarmayı planlıyoruz.”

 

 

Son olarak ne söylemek istersiniz.

” İşin güvenliğinden ziyade yaşamın güvenliği vardır.  İŞ güvenliği sadece iş güvenliği profesyonelleri ve devletin değil tüm paydaşlara ve tüm vatandaşlara iş düşmektedir. Bu sandalyenin ayakları gibi biri olmadan sandalyenin ayakta kalması mümkün değildir. İşçi, işveren , İSG profesyoneli, devlet ve halk bütünleşmesi olmadan bu kültürü oluşturmak çok zordur.”

Leave a comment